top of page

WYNIKI

I.

Projekt FLAME osiągnął swój pierwszy rezultat: analizę i selekcję zawodów i kwalifikacji.

 

Analiza branży meblarskiej w Europie i jej potrzeb zawodowych.

 

W ramach projektu zidentyfikowano 12 zawodÓW jako kluczowe dla sektora meblarskiego, które stanowią punkt wyjścia dla treści kursów w różnych językach.

II.

Projekt FLAME osiągnął drugi ważny rezultat: zdefiniowanie programu nauczania i listę modułów kursu offline i online.

Kliknij pełny raport, aby odkryć główne obszary efektów uczenia się oraz związane z nimi Wiedza i Umiejętności!

 

Raport jest dostępny w 7 językach!

III.

Sprawdź nasze 6 modułów przedstawiających istotę naszych kursów w 7 różnych językach!

Kliknij i wybierz najbardziej odpowiednią opcję!

bottom of page